Shogun

29 tekstów – auto­rem jest Sho­gun.

Cha­rak­ter czlo­wieka jest je­go losem. 

myśl • 13 grudnia 2010, 23:33

Kochaj­ce ser­ce jest poczat­kiem kaz­dej wiedzy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 grudnia 2010, 20:53

Pat­rzac w przeszlosc na mo­men­ty kiedy by­les nap­rawde so­ba - zauwa­zysz, ze byl to czas kiedy dziala­les w duchu milosci. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 grudnia 2010, 15:27

Moim spo­sobem na zar­ty jest mo­wienie praw­dy. To naj­lep­szy zart na swiecie. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 30 listopada 2010, 22:56

Naj­bar­dziej nie­szczes­li­wi sa Ci ktorzy bo­ja sie zmian. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 16 listopada 2010, 14:55

Naj­lep­szym spo­sobem prze­widze­nia przyszlos­ci jest tworze­nie jej. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 14 listopada 2010, 17:38

Na­tural­nym sta­nem czlo­wieka jest pel­ne zdro­wie i bo­gac­two, wiec cze­mu te­mu zap­rzecza­my i nie chce­my sie po­godzic z tym, ze mo­zemy miec wszystko? 

myśl
zebrała 16 fiszek • 10 listopada 2010, 14:10

Ludzie to ak­torzy, nie pot­ra­fia byc pop­rostu soba. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 sierpnia 2010, 00:03

Do not rush through li­fe. PAUSE AND EN­JOY IT.

(nie spiesz sie przez zy­cie, zat­rzy­maj sie i ciesz sie nim) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 sierpnia 2010, 16:25

Bo nie liczy sie przeszlosc ani przyszlosc - tyl­ko sku­piajac sie na te­raz­niej­szos­ci mo­zemy wy­korzys­tac na­daza­jace sie okazje. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 lipca 2010, 00:20
Shogun

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Shogun

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność